Burst Network (24 hour)
Based on Burst wallet 2.5.4
704 active peers the last 30 days
222 active peers within the last 24 hour
193 active peers within the last hour
Last activity Address Country BRS Version P2P.myPlatform NDS-A rewards Availability
2021-01-18 09:00:0685.214.250.186Germany2.5.3BURST-HDMG-NE9B-YCMT-ACL4VNo100 %
2021-01-18 09:00:0675.100.126.228United States2.5.3BURST-7HSZ-SHF8-575A-4MDEFNo100 %
2021-01-18 09:00:08190.15.195.118Argentina2.5.3BURST-K78H-B2JJ-ZHCB-AV9GUNo100 %
2021-01-18 09:07:28157.245.128.133United States2.5.4BURST-C9TD-24WW-RUD3-FGHVJYes100 %
2021-01-18 09:00:0381.237.255.75Sweden2.5.1BURST-GKY4-PUWH-3TF8-26XL3No100 %
2021-01-18 09:00:0381.6.54.180Switzerland2.5.3BURST-AXYV-3CG7-YXDV-5HCZKNo100 %
2021-01-18 09:08:0792.10.178.173United Kingdom2.5.0No100 %
2021-01-18 09:00:02195.46.0.106Greece2.5.4BURST-CAX3-87BG-BDVT-DWLASYes100 %
2021-01-18 09:00:1784.10.50.51Poland2.5.3BURST-6AXL-6CY9-FZ3Z-93Z2XNo100 %
2021-01-18 09:00:1077.68.73.180United Kingdom2.5.4BURST-F6NV-CCGG-ER7W-99BRLYes100 %
2021-01-18 09:02:0978.100.165.248Qatar2.5.0No100 %
2021-01-18 09:07:09188.216.23.187Italy2.5.3BURST-MV67-UXZF-DSKX-2G6W4No100 %
2021-01-18 09:06:5178.105.111.172United Kingdom2.5.4BURST-SAK3-DXQP-2767-DKYUCYes100 %
2021-01-18 09:07:57101.98.21.73New Zealand2.5.4No100 %
2021-01-18 09:00:06109.95.53.155Ukraine2.5.1BURST-QAZY-Y8QJ-HW22-FLJ38No100 %
2021-01-18 09:00:2771.203.119.113United States2.5.4BURST-X5R7-Z9QV-QEF4-FU2CAYes100 %
2021-01-18 09:00:3077.58.193.25Switzerland2.5.4BURST-9KC9-6S7M-86GU-EQLH3Yes100 %
2021-01-18 09:00:1395.82.148.148Czechia2.5.4BURST-KXWS-WYP5-CER6-AUCRJYes100 %
2021-01-18 09:06:34194.193.205.89Australia2.5.2BURST-Q5U4-DHH2-ZRLA-HZZFLNo100 %
2021-01-18 09:07:1524.55.39.228United States2.5.4No100 %
2021-01-18 09:00:1075.100.126.226United States2.5.3BURST-GVLP-933N-VW4R-5CJEMNo100 %
2021-01-18 09:00:1195.216.0.50Finland2.5.0No100 %
2021-01-18 09:00:1075.100.126.230United States2.5.3BURST-TGAX-AT42-QWFL-5Z5KRNo100 %
2021-01-18 09:00:2173.72.206.68United States2.5.0No100 %
2021-01-18 09:00:1594.111.172.99Belgium2.5.3BURST-VK6Q-WVC2-4KQB-64U3WNo100 %
2021-01-18 09:07:5246.165.150.46Germany2.5.4No100 %
2021-01-18 09:00:0391.121.70.43France2.5.0BURST-M4K6-KX8B-7L94-AZPKQNo100 %
2021-01-18 09:05:3281.182.119.36Hungary2.5.4BURST-T2ZH-KHVS-V3N7-FPUMSYes100 %
2021-01-18 09:00:05113.147.106.222Japan2.5.0No100 %
2021-01-18 09:00:11213.32.102.141France2.5.1No100 %
2021-01-18 09:00:1599.90.191.83United States2.5.4BURST-54T2-F76L-V8W4-BKR66Yes100 %
2021-01-18 09:00:0696.35.109.8United States2.5.1BURST-DA9V-VZSX-G75T-CSHX7No100 %
2021-01-18 09:00:23195.158.109.58Malta2.5.3BURST-K47E-HMBQ-Z83U-5Z2C7No100 %
2021-01-18 09:00:2550.98.118.149Canada2.5.4BURST-7YAM-Q2DB-UXXS-7XWC3Yes100 %
2021-01-18 09:05:58171.241.139.100Vietnam2.5.1BURST-YSRN-BPAS-WL35-GLH4KNo100 %
2021-01-18 09:00:165.196.65.184France2.5.4BURST-AMNE-GR77-ZP57-BGLCNYes100 %
2021-01-18 09:00:04152.66.65.99Hungary2.5.0No100 %
2021-01-18 09:00:3072.197.10.137United States2.5.0No100 %
2021-01-18 09:02:44158.101.28.90United States2.5.4BURST-PEV4-UMC3-YYB8-HYNJMYes100 %
2021-01-18 09:00:12173.249.1.215Germany2.5.3No100 %
2021-01-18 09:00:0394.236.216.31Bulgaria2.5.4BURST-MB9T-MQHX-VKJX-BJ5TJYes100 %
2021-01-18 09:00:1568.62.50.176United States2.5.0No100 %
2021-01-18 09:07:2724.59.137.35United States2.5.4BURST-C9TD-24WW-RUD3-FGHVJYes100 %
2021-01-18 09:02:4381.99.178.20United Kingdom2.5.0No100 %
2021-01-18 09:00:11188.68.41.245Germany2.5.4BURST-PEER-AXXH-ADGG-AJAQSYes100 %
2021-01-18 09:00:0183.169.21.233Germany2.5.3BURST-N47T-VG2Q-6EFR-445XWNo100 %
2021-01-18 09:00:2692.235.12.215Ireland2.5.0No100 %
2021-01-18 09:07:2893.91.163.30Russia2.5.3No100 %
2021-01-18 09:07:2779.245.56.188Germany2.5.4BURST-TECH-33SY-VBT9-344NMYes100 %
2021-01-18 09:00:1184.113.147.25Austria2.5.0No100 %
2021-01-18 09:04:3589.56.148.84Germany2.5.4BURST-F4Y3-RJ5L-3V3V-75BCGYes100 %
2021-01-18 09:00:1577.220.115.11Austria2.5.3BURST-SWFB-3EFH-M8E8-BRXP9No100 %
2021-01-18 09:00:21195.158.111.200Malta2.5.3BURST-C2M9-5DH9-NVHZ-GE3TXNo100 %
2021-01-18 09:05:3282.33.142.34United Kingdom2.5.4BURST-PW57-H52A-QUU7-6RN6QYes100 %
2021-01-18 09:00:11185.185.27.163Germany2.5.3BURST-3HVY-9S8F-UAEK-8VDPENo100 %
2021-01-18 09:00:1295.165.132.145Russia2.5.3BURST-M63Q-BQTL-NTU5-29RW6No100 %
2021-01-18 09:08:2284.184.160.131Germany2.5.4BURST-TECH-JJUA-LMSZ-8FW4WYes100 %
2021-01-18 09:04:21176.12.53.81Bulgaria2.5.0No100 %
2021-01-18 09:06:2182.75.179.84Netherlands2.5.4BURST-9AVS-WCSH-EAQY-428V8Yes100 %
2021-01-18 09:00:1281.83.5.50Belgium2.5.2BURST-R7C6-HU8Q-F9DR-5LDAWNo100 %
2021-01-18 09:00:0584.10.50.53Poland2.5.3BURST-S969-UR7Z-NWF7-86G3XNo100 %
2021-01-18 09:01:482.202.8.245Germany2.5.4BURST-DPN6-2AT3-FCRL-9BBKGYes100 %
2021-01-18 09:00:16107.179.241.55Canada2.5.0No100 %
2021-01-18 09:00:1152.65.42.199Australia2.5.3BURST-7ZAP-EKWC-E7X3-2YGHPNo100 %
2021-01-18 09:00:3180.114.87.7Netherlands2.5.3BURST-75XY-9QQK-2FZ8-D9867No100 %
2021-01-18 09:07:2998.21.214.210United States2.5.4BURST-W852-TYVV-PL3T-DSNU3Yes100 %
2021-01-18 09:02:4024.212.93.113Canada2.5.0No100 %
2021-01-18 09:04:25174.54.60.200United States2.5.0No100 %
2021-01-18 09:07:47wallet6.burst-coin.co.ukUnited Kingdom2.5.4BURST-E2AG-SH57-5DYQ-2D6MBYes100 %
2021-01-18 09:00:06109.123.144.46Russia2.5.3BURST-NR9Z-F7MP-WPXF-28SCHNo100 %
2021-01-18 09:00:1777.56.66.83Switzerland2.5.4BURST-RRLA-B3Y7-L4EU-E8PRZYes100 %
2021-01-18 09:00:3080.241.221.231Germany2.5.0No100 %
2021-01-18 09:07:5069.180.65.143United States2.5.0No100 %
2021-01-18 09:00:125.39.93.90France2.5.1BURST-85T3-YU4H-AUHN-6YW9HNo100 %
2021-01-18 09:00:0377.66.65.240Denmark2.5.4BURST-NMEA-GRHZ-BRFE-5SG6PYes100 %
2021-01-18 09:00:431.251.96.20South Korea2.5.0No100 %
2021-01-18 09:00:5666.168.214.215United States2.5.4BURST-QKC2-BB3J-WGNY-CBLEBYes100 %
2021-01-18 09:01:2931.127.34.86United Kingdom2.5.4BURST-F6NV-CCGG-ER7W-99BRLYes100 %
2021-01-18 09:00:1924.96.113.8United States2.5.4BURST-JFER-8YDG-DU97-9TGD2Yes100 %
2021-01-18 09:00:1984.10.50.52Poland2.5.3BURST-276Y-H94A-25MZ-E9CNHNo100 %
2021-01-18 09:01:06208.180.220.104United States2.5.0No100 %
2021-01-18 09:00:4582.218.41.14Austria2.5.2BURST-ZKU3-PKQ3-YHBS-FBDD9No100 %
2021-01-18 09:00:19144.91.84.164United States2.5.4No100 %
2021-01-18 09:08:1785.217.164.170Bulgaria2.5.4No100 %
2021-01-18 09:00:1075.100.126.227United States2.5.3BURST-6JXB-FB4C-HMDC-3DDMBNo100 %
2021-01-18 09:00:3751.155.102.155United Kingdom2.5.4BURST-E2AG-SH57-5DYQ-2D6MBYes100 %
2021-01-18 09:00:5495.179.147.30Netherlands2.5.4BURST-VASS-AV4V-KV28-ECE5XYes100 %
2021-01-18 08:00:3081.174.165.244United Kingdom2.5.2No100 %
2021-01-18 09:00:59185.59.54.106Switzerland2.5.3BURST-9KC9-6S7M-86GU-EQLH3No100 %
2021-01-18 09:00:5651.155.102.157United Kingdom2.5.4BURST-E2AG-SH57-5DYQ-2D6MBYes100 %
2021-01-18 09:00:43161.97.104.143United States2.5.3BURST-BVUD-7VWE-HD7F-6RX4PNo100 %
2021-01-18 09:00:0475.100.126.229United States2.5.2No100 %
2021-01-18 09:00:5831.15.150.16Slovenia2.5.4BURST-TY2L-6LAF-JZNU-CJAYNYes100 %
2021-01-18 09:00:5482.82.244.23Germany2.5.3BURST-SE93-UPGX-ZJNZ-8W4GXNo100 %
2021-01-18 09:01:1131.15.150.230Slovenia2.5.4BURST-TY2L-6LAF-JZNU-CJAYNYes100 %
2021-01-18 09:00:4894.227.135.236Belgium2.5.4BURST-T6VM-TXKN-N9AN-95XUUYes100 %
2021-01-18 09:01:1173.40.43.233United States2.5.0No100 %
2021-01-18 09:00:4567.185.199.106United States2.5.3BURST-FAY6-FEUG-AVP9-7LDKUNo100 %
2021-01-18 09:00:5251.155.102.153United Kingdom2.5.4BURST-E2AG-SH57-5DYQ-2D6MBYes100 %
2021-01-18 09:01:1465.103.249.181United States2.5.0No100 %
2021-01-18 09:00:52217.13.101.14Hungary2.5.4BURST-HNKF-9MCU-TJ6R-DU2WNYes100 %
2021-01-18 09:00:21173.212.224.130Germany2.5.1BURST-45N8-Y8G6-9WCN-5V6SNNo100 %
2021-01-18 09:00:21176.9.99.247Germany2.5.1BURST-KB2J-RUPD-3EXN-BE4TFNo100 %
2021-01-18 09:00:1973.168.1.58United States2.5.1BURST-VAWC-LLCS-6S43-7HTLGNo100 %
2021-01-18 09:00:5151.155.102.158United Kingdom2.5.4BURST-E2AG-SH57-5DYQ-2D6MBYes100 %
2021-01-18 09:00:30149.28.113.112United States2.5.2No100 %
2021-01-18 09:00:2373.58.20.49United States2.5.4BURST-HQRJ-TR55-7L2U-FNPVTYes100 %
2021-01-18 09:00:56174.126.113.196United States2.5.3BURST-WABP-9U3R-5QCF-FVXMPNo100 %
2021-01-18 09:01:05158.101.14.96United States2.5.4BURST-PEV4-UMC3-YYB8-HYNJMYes100 %
2021-01-18 09:06:0984.208.244.10Norway2.5.4BURST-6FZQ-Z6CZ-W27B-EASEEYes100 %
2021-01-18 09:01:0851.89.194.130France2.5.4BURST-7KUW-EAT7-E44H-6KT2DYes100 %
2021-01-18 09:07:5486.143.146.14United Kingdom2.5.4BURST-YCN3-M4D3-3ZBV-47Q82Yes100 %
2021-01-18 09:00:5171.82.56.176United States2.5.4BURST-VMYU-4MC8-7QL3-BGU7ZYes100 %
2021-01-18 09:00:33161.97.93.182United States2.5.3BURST-9SXP-ZVN6-TA4R-2LSU4No100 %
2021-01-18 09:00:4751.155.102.154United Kingdom2.5.4BURST-E2AG-SH57-5DYQ-2D6MBYes100 %
2021-01-18 09:00:5462.143.171.83Germany2.5.4BURST-QA7G-WNLY-4KP3-22RJ3Yes100 %
2021-01-18 09:00:3585.214.190.218Germany2.5.3BURST-Z7TY-UHN9-MGP2-FJSXXNo100 %
2021-01-18 09:00:1891.202.133.75Ukraine2.5.0No100 %
2021-01-18 09:01:12178.143.145.221Slovakia2.5.4BURST-UNCW-J2LW-BLPG-GZ5SBYes100 %
2021-01-18 09:00:5851.155.102.152United Kingdom2.5.4BURST-E2AG-SH57-5DYQ-2D6MBYes100 %
2021-01-18 09:00:43217.172.228.153Poland2.5.4BURST-N74S-JJ43-XZZS-3GS98Yes100 %
2021-01-18 09:00:5282.64.185.60France2.5.0No100 %
2021-01-18 09:00:25118.189.201.184Singapore2.5.3BURST-D7X6-Y9PB-JSDJ-2PBG2No100 %
2021-01-18 09:07:18123.153.124.235China2.5.4BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes100 %
2021-01-18 09:00:3991.112.82.26Austria2.5.3BURST-DHMM-8TL6-V3FQ-G487NNo100 %
2021-01-18 09:00:2549.12.86.98Germany2.5.3BURST-YYKY-BHJZ-WW3S-6EYHYNo100 %
2021-01-18 09:00:3224.140.217.24United States2.5.4BURST-QEMU-ZUHK-2PDK-8UJHNYes100 %
2021-01-18 09:01:0976.4.3.210United States2.5.3BURST-A4AP-5K6K-BWPR-28L4YNo100 %
2021-01-18 09:00:13192.99.69.60Canada2.5.3No100 %
2021-01-18 09:00:5481.99.65.13United Kingdom2.5.3BURST-2DAC-YLN2-LPZ2-FKJHNNo98 %
2021-01-18 09:00:37208.96.97.183Canada2.5.0No98 %
2021-01-18 09:01:2392.108.242.45Netherlands2.5.4BURST-ELRU-P63G-D24G-C2ZGDYes98 %
2021-01-18 09:00:43137.135.203.145Ireland2.5.4BURST-VFFS-EG7N-JYRX-2R59VYes98 %
2021-01-18 09:00:45129.146.171.58United States2.5.4BURST-PEV4-UMC3-YYB8-HYNJMYes98 %
2021-01-18 09:00:38128.127.86.175Poland2.5.4BURST-VN2G-F3FX-4QZ2-29K3BYes98 %
2021-01-18 09:01:1031.15.150.24Slovenia2.5.4BURST-TY2L-6LAF-JZNU-CJAYNYes98 %
2021-01-18 09:06:575.100.143.224Germany2.5.4BURST-C25R-RLJP-U6SN-4MPNVYes98 %
2021-01-18 09:00:26174.115.62.149Canada2.5.4BURST-7KXG-B7BU-YQVK-8LM9UYes98 %
2021-01-18 09:00:2384.232.253.79Romania2.5.4BURST-J7LW-DMQC-3ZGA-3GL6WYes98 %
2021-01-18 09:00:5689.135.30.183Hungary2.5.4BURST-26EF-6WZT-M7BL-CWS3WYes98 %
2021-01-18 07:30:25188.165.213.101France2.5.3BURST-BTKF-8WT9-L98N-98JH2No98 %
2021-01-18 09:07:52198.251.78.64United States2.5.4BURST-NPA4-CS5X-MLCA-FEGBRYes96 %
2021-01-18 09:00:2385.149.90.80Netherlands2.5.4BURST-CXWU-S8NP-UQQ7-2TR93Yes96 %
2021-01-18 09:00:5273.239.136.185United States2.5.4BURST-PEV4-UMC3-YYB8-HYNJMYes96 %
2021-01-18 09:00:01112.149.208.197Republic of Korea2.5.1No96 %
2021-01-18 09:08:4497.127.29.46United States2.5.0No94 %
2021-01-18 09:00:43152.67.229.126United States2.5.4BURST-PEV4-UMC3-YYB8-HYNJMYes94 %
2021-01-18 09:00:0246.47.84.85Bulgaria2.5.3No94 %
2021-01-18 09:00:2646.59.40.7Sweden2.5.3BURST-AWV4-ZJP7-AUH6-FP9RPNo94 %
2021-01-18 09:00:53162.246.27.245United States2.5.4BURST-AYBK-AL6B-HUJX-A97D2Yes94 %
2021-01-18 09:06:35115.201.200.32China2.5.4BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes94 %
2021-01-18 09:05:05115.201.201.95China2.5.4BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes92 %
2021-01-18 09:05:05115.201.203.94China2.5.4BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes92 %
2021-01-18 09:00:5982.35.157.149United Kingdom2.5.4BURST-DMXJ-R4WV-JLRD-2DK53Yes92 %
2021-01-18 09:00:44152.67.228.49United States2.5.4BURST-PEV4-UMC3-YYB8-HYNJMYes92 %
2021-01-18 09:00:4146.59.40.7Sweden2.5.3BURST-AWV4-ZJP7-AUH6-FP9RPNo92 %
2021-01-18 06:30:3295.141.198.226Russia2.5.0No92 %
2021-01-18 09:07:57123.185.142.162China2.5.4BURST-CZ9T-H7MD-N7SD-25YH9Yes90 %
2021-01-18 09:00:26121.36.46.152China2.5.3BURST-ZHCH-ZNZ9-ZBTA-22222No90 %
2021-01-18 08:35:02115.201.201.157China2.5.4BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes88 %
2021-01-18 08:35:03115.201.207.68China2.5.4BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes88 %
2021-01-18 09:07:29121.4.33.80China2.5.4No88 %
2021-01-18 06:38:125.81.11.191United Kingdom2.5.0BURST-7XL4-ZM2K-6R7J-2EPTCNo88 %
2021-01-18 09:08:15115.201.194.195China2.5.4BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes88 %
2021-01-18 09:01:05158.101.8.195United States2.5.4BURST-PEV4-UMC3-YYB8-HYNJMYes86 %
2021-01-18 08:34:11115.201.207.59China2.5.4BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes86 %
2021-01-18 09:00:39158.101.8.58United States2.5.4BURST-PEV4-UMC3-YYB8-HYNJMYes86 %
2021-01-18 09:08:33115.201.199.115China2.5.4BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes86 %
2021-01-18 09:01:05129.146.41.149United States2.5.4BURST-PEV4-UMC3-YYB8-HYNJMYes86 %
2021-01-18 04:35:2775.82.185.108United States2.5.0No86 %
2021-01-18 09:03:53115.201.204.127China2.5.4BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes84 %
2021-01-18 09:08:15115.201.205.137China2.5.4BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes84 %
2021-01-18 09:05:03115.201.200.218China2.5.4BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes84 %
2021-01-18 09:08:16115.201.193.183China2.5.4BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes84 %
2021-01-18 04:06:3692.109.63.82Netherlands2.5.0No84 %
2021-01-18 09:08:33115.201.206.162China2.5.4BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes84 %
2021-01-18 03:38:1492.241.224.28Russia2.5.4No82 %
2021-01-18 09:08:44217.234.249.137Germany2.5.3BURST-HTWZ-ZWVL-6B2D-CJZKVNo82 %
2021-01-18 09:08:4595.114.46.244Germany2.5.4BURST-9GFJ-XN64-BJC2-42CZ4Yes80 %
2021-01-18 09:08:4593.131.172.92Germany2.5.0BURST-F9S5-6N67-BYWQ-E3EE6No80 %
2021-01-18 09:08:16115.216.205.67China2.5.4BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes80 %
2021-01-18 03:08:3983.135.70.183Germany2.5.4BURST-UKMC-YELQ-PS6F-CAY8LYes80 %
2021-01-18 09:00:5982.36.66.47United Kingdom2.5.4BURST-QJNA-3Q64-YKXL-5QC7VYes80 %
2021-01-18 09:00:0947.99.241.81China2.5.3No80 %
2021-01-18 09:00:1047.111.132.95China2.5.3No80 %
2021-01-18 09:00:3581.167.108.211Norway2.5.4BURST-YDHG-B4H2-CM5C-6RCNVYes80 %
2021-01-18 09:08:4534.224.93.175United States2.5.4BURST-NPA4-CS5X-MLCA-FEGBRYes80 %
2021-01-18 08:30:5998.197.12.164United States2.5.0No78 %
2021-01-18 09:08:16115.216.206.234China2.5.4BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes76 %
2021-01-18 01:38:39176.174.241.227France2.5.4BURST-7KUW-EAT7-E44H-6KT2DYes74 %
2021-01-18 09:08:34115.201.207.130China2.5.4BURST-H8YK-3BWD-3A3E-B2MP2Yes72 %
2021-01-18 09:00:5080.220.242.217Finland2.5.4BURST-KLRT-BUQG-2CUR-22JT2Yes68 %
2021-01-18 06:37:5382.42.201.6United Kingdom2.5.4BURST-RMRE-NGMY-D2BV-2RGDDYes66 %
2021-01-17 23:08:2588.152.251.217Germany2.5.0No64 %
2021-01-18 02:38:365.233.182.245Iran2.5.4No54 %
2021-01-17 20:38:33212.178.8.158Ukraine2.5.3BURST-5YK9-Q86T-WHCE-6RSFJNo54 %
2021-01-17 20:08:33190.200.244.24Venezuela2.5.4No52 %
2021-01-17 20:01:4770.81.45.47Canada2.5.0No52 %
2021-01-17 17:30:1984.10.50.54Poland2.5.3BURST-7F4J-D8C6-LYLP-7PTE4No42 %
2021-01-18 08:04:24112.119.134.68Hong Kong2.5.4BURST-YNQR-8S3B-NG8D-E8GVSYes40 %
2021-01-17 21:38:38212.142.75.244Latvia2.5.4No36 %
2021-01-17 21:35:27178.159.227.44Ukraine2.5.4No34 %
2021-01-17 14:37:28178.40.47.144Slovakia2.5.0No30 %
2021-01-18 07:38:36217.31.41.162Slovakia2.5.4No28 %
2021-01-18 09:08:48176.167.127.82France2.5.4BURST-7KUW-EAT7-E44H-6KT2DYes24 %
2021-01-18 09:08:4888.130.15.159Germany2.5.4BURST-UKMC-YELQ-PS6F-CAY8LYes20 %
2021-01-18 09:08:4867.2.184.226United States2.5.4No20 %
2021-01-17 11:38:3193.133.62.176Germany2.5.0BURST-F9S5-6N67-BYWQ-E3EE6No18 %
2021-01-17 11:07:3481.147.15.121United Kingdom2.5.3BURST-8NJD-MVHC-3UZU-CEHQWNo16 %
2021-01-17 11:08:3177.4.75.25Germany2.5.4BURST-9GFJ-XN64-BJC2-42CZ4Yes16 %
2021-01-17 11:08:31217.234.247.210Germany2.5.3BURST-HTWZ-ZWVL-6B2D-CJZKVNo16 %
2021-01-17 10:36:3193.164.100.246Denmark2.5.0No14 %
2021-01-18 09:08:4924.251.9.198United States2.5.4No10 %
2021-01-17 09:30:29109.16.148.163France2.5.3No8 %
2021-01-17 16:38:5078.113.140.177France2.5.4No6 %
2021-01-18 09:08:4970.110.22.170United States2.5.0BURST-EVAN-ULXJ-F8SJ-5SJ8MNo6 %
2021-01-17 13:24:01217.103.201.25Netherlands2.5.2BURST-7S7V-H3JK-W6H7-9MP7PNo2 %